Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences

Termes i condicions d’ús de l’app de Ribs®

Sheriff
 1. OBJECTE DE L’APP Fer un programa i una comunicació basada en l’obtenció de punts als clients dels restaurants RIBS premiant-ne la fidelitat i confiança cap a la marca. Els punts seran bescanviables per euros de descompte en cada consumició efectuada pel client.
 2. DESCÀRREGA I UTILITZACIÓ DE L’APP
  1. Podran utilitzar l’App totes les persones físiques majors de 14 anys o bé que disposin de l’autorització dels pares i/o tutors legals. Queden exclosos a l’accés i la utilització de l’App els empleats de Ribs així com els seus respectius familiars, ascendents, descendents, parelles, cònjuges o parelles de fet. Així mateix, Ribs es reserva el dret a evitar que s’estableixin sistemes d’especulació o de negocis sobre l’ús de l’App per part d’aquests. En aquest cas, Ribs podrà exercir les accions legals que estimi oportunes.
  2. La descàrrega i utilització de l’App no té cost.
  3. Per poder accedir a la secció “Promocions” i “bescanviar punts per euros” a l’App, s’hauran d’emplenar les dades bàsiques que es troben a l’apartat EL MEU PERFIL de la mateixa App (nom, cognoms, data de naixement, sexe, estat civil, fills, telèfon mòbil, codi postal, restaurant favorit i contrasenya). S’informa al titular que l’entrega de les dades contingudes marcades amb un asterisc (*) a la sol•licitud d’inscripció és obligatòria i la seva absència o incorrecció facultarà Foodstation, S.L.U. (d’ara endavant «RIBS») a no donar accés al Programa.
  4. Una vegada emplenades les dades, l’usuari rebrà un correu electrònic que haurà de validar (doble-optim) per poder accedir a les promocions i poder bescanviar els seus punts.
  5. Contingut de l’APP: L’APP consta de 4 seccions:
   • EL TEU&RIBS Des d’aquesta secció, l’usuari podrà accedir al seu perfil i a editar les seves dades. També podrà bescanviar els seus punts per euros o bé accedir a veure la seva targeta on trobarà el codi d’identificació BIDI. Veure funcionament en el punt número 5.
   • PROMOCIONS En aquesta secció es publicaran les ofertes o promocions vinculades als productes RIBS (per a veure les promocions cal haver seleccionat prèviament un restaurant favorit). Per gaudir-ne, l’usuari haurà de mostrar el codi BIDI de la promoció a l’empleat del restaurant quan faci la comanda en el cas de menús o ofertes, i mostrar el codi en fer el pagament en el cas de descomptes. Les promocions no són acumulables entre sí i cada promoció quedarà subjecta a la seva base legal en el peu de la imatge del cupó. Un cop tancada la comanda no hi haurà possibilitat de redimir la promoció. Ribs es reserva el dret a canviar les promocions quan ho consideri oportú.
   • RESTAURANTS Aquí es mostren els restaurants RIBS els que estan adherits a l’App. Els locals RIBS Bilbao, RIBS Megapark, RIBS La Gavia i els RIBS dels aeroports de Barcelona, Menorca i Fuerteventura no estan adherits a l’App i no accepten promocions.
   • CARTA En aquest apartat l’usuari pot consultar la carta disponible actualment en els restaurants classificada per: entrants, plats principals, postres i menú infantil.
  6. El lliurarà al titular de l’App un codi BIDI personal i intransferible que estarà sempre disponible a la secció EL TEU&RIBS >> VEURE LA MEVA TARGETA. Amb aquest codi l’usuari podrà:
   • Acumular punts amb les seves compres. Per cada consumició a RIBS, el 5% del valor final del tiquet es converteix en punts, i els punts en euros: 1 punt = 1 €. Veure condicions en el punt D.
   • Bescanviar punts per euros. L’usuari podrà escollir la quantitat de punts que vulgui bescanviar a la seva consumició; per cada punt l’usuari obtindrà 1 € de descompte. Veure condicions en punt E..
  7. En el marc de serveis prestats al client/titular de l’App, Ribs o empreses del seu mateix grup empresarial han subscrit acords amb tercers per tal que el client es pugui beneficiar de descomptes i beneficis que ofereixin aquestes empreses associades. Amb aquesta finalitat, RIBS li remetrà comunicacions comercials referides a aquests productes, si bé en cap cas se cediran les dades personals dels clients a aquestes empreses associades. Les ofertes i productes que rebran es referiran als següents sectors: Alimentació.
  8. El responsable del tractament de les dades personals dels usuaris de l’App és Foodstation, S.L.U., amb domicili a C/ Cerdanya, núm. 10-12, pl. 7, Sant Cugat, Barcelona, CP 08173, que les tractarà amb la finalitat de gestionar la participació en els concursos, jocs, promocions de RIBS així com l’obtenció per part de l’usuari de punts en els restaurants Ribs, tant propis com franquiciats, premiant la seva fidelitat i confiança cap a la marca, sobre la base de la necessitat del tractament per a l’execució d’aquestes Condicions Generals d’Ús. Les dades personals dels usuaris de l’App de Ribs seran cedides a societats del Grup de societats al qual pertany Foodstation, S.L.U. i a franquiciats de la cadena ja que el tractament és necessari pera l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part i únicament hi accediran els prestadors de serveis de Ribs ubicats dintre i fora de l’Espai Econòmic Europeu (“EEE”). Els ubicats fora de l’EEE es troben acollits al o emparats per alguna altra garantia apropiada.Si els usuaris de l’App de Ribs volen obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals, hauran d’acudir a l’Annex I d’aquest document de Termes i Condicions d’Ús de l’App de Ribs. Si els usuaris de l’App de Ribs volen obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals, hauran d’acudir a l’Annex I d’aquest document de Termes i Condicions d’Ús de l’App de Ribs.
  9. Cada participant rebrà un codi BIDI, amb el qual se l’identifica i faculta per a participar dels beneficis de l’App, assignant-li un compte de punts on quedaran registrats els moviments d’obtenció, acumulació i/o redempció de punts. La utilització del codi BIDI és personal i intransferible i està, per tant, limitada a una única persona. Ribs podrà exigir el DNI quan es consideri oportú, reservant-se el dret a no acceptar la identificació en el cas de no ser usada pel seu titular.
  10. L’àmbit d’aplicació del programa de punts està subjecte a les normes i lleis locals. Els participants assumeixen qualsevol responsabilitat legal o fiscal derivada de la seva participació. Ribs no assumeix cap responsabilitat legal o fiscal en la qual pugui incórrer qualsevol membre per la seva participació en el programa de punts.
  11. L’àmbit d’aplicació del programa de punts podrà ser modificat en qualsevol moment prèvia notificació escrita. Ribs es reserva el dret de cancel•lar el programa en qualsevol moment avisant amb 15 dies d’antelació a la web www.ribs.es i/o correu electrònic. En aquest cas, Ribs abonarà els punts acumulats en un termini de tres mesos en qualsevol producte a elecció de l’usuari i retirarà els codis d’identificació. Igualment, RIBS es reserva el dret a modificar les condicions del programa en qualsevol moment. Aquest canvi es notificarà per mitjà de publicació a la web de RIBS i/o correu electrònic del client amb 15 dies d’antelació.
  12. La identificació BIDI és propietat de RIBS tenint el titular del BIDI només dret a usar-lo.
 3. ANUL•LACIÓ DEL CODI BIDI
  1. La possessió de la identificació BIDI és per temps limitat.
  2. Qualsevol participant es pot donar de baixa notificant-ho per escrit a Foodstation, S.L.U., C/ Cerdanya, núm. 10-12, pl. 7, Sant Cugat, Barcelona, CP 08173, o bé per correu electrònic a contactar@ibersol.com. Des del moment que es rebi la petició, el participant deixarà de rebre qualsevol tipus de comunicació i es cancel•larà el seu compte de punts i s’eliminaran immediatament les seves dades dels fitxers automatitzats de Ribs.
  3. Ribs es reserva el dret d’anul•lar el BIDI i cancel•lar els punts obtinguts dels participants que facin un mal ús dels seus drets, per part del titular o un altre usuari, que desvirtuï la mecànica o alteri la finalitat del programa.
 4. OBTENCIÓ DE PUNTS
  1. L’App permetrà acumular punts en comprar productes de RIBS en els establiments de la marca adherits al programa.
  2. Els usuaris de l’App obtenen punts per les compres de productes en els establiments de RIBS sempre que presentin el BIDI a l’empleat abans de tancar la comanda. Una vegada tancada la comanda, no serà possible acumular els punts. Per cada consumició a RIBS, el 5% del valor final del tiquet es converteix en punts, i els punts en euros: 1 punt = 1 €. A totes les compres, el client sempre podrà acumular punts sobre el valor final del tiquet. En cas que utilitzi alguna promoció, s’acumularan punts amb el valor final del tiquet amb el descompte ja inclòs.
  3. Ribs es reserva el dret a no oferir punts a les compres de productes fetes per tercers no usuaris de l’App.
  4. Si en el termini de 365 dies no es produeix cap moviment en el programa de punts (acumulació o redempció), els punts acumulats caducaran i es perdran. En qualsevol cas, tot i que hi hagi hagut moviment, els punts que s’hagin acumulat fa 365 dies i portin el mateix temps sense haver estat consumits, caducaran; per la seva banda, els que s’hagin acumulat fa menys de 365 dies es mantindran.
  5. Ribs es reserva el dret a variar els barems d’obtenció de punts, prèvia informació a la pàgina web i/o via correu electrònic.
 5. UTILITZACIÓ DELS PUNTS
  1. Es poden bescanviar els punts a qualsevol restaurant RIBS adherit a l’App amb independència d’on s’hagin acumulat.
  2. L’usuari necessitarà un mínim de 6 puts per començar a bescanviar-los. La primera vegada que l’usuari els vulgui utilitzar haurà de:
   • validar el seu correu electrònic per mitjà del justificant de recepció que rebrà en el seu correu electrònic (procés conegut com a doble-optim).
   • fer una consumició mínima d’un plat principal i una beguda.
  3. No es poden bescanviar punts si el client ha consumit una altra promoció o menú promocionat a la mateixa visita, però sí acumular punts (5% de l’import del compte). Per tant, queda a elecció del client indicar la seva preferència a l’hora de bescanviar punts o bé promoció o menú promocionat.
  4. L’usuari podrà escollir la quantitat de punts que vulgui redimir per mitjà del cursor tàctil que li apareixerà quan entri a la secció EL TEU&RIBS >> BESCANVIAR ELS MEUS PUNTS PER EUROS. Per cada punt, l’usuari obtindrà 1 € de descompte. Abans de redimir els punts, l’usuari haurà d’haver validat el seu correu electrònic.
  5. La redempció dels punts només serà possible si es compleixen totes les condicions d’aquestes bases, prèvia identificació del participant (amb el seu BIDI) i comprovació del seu saldo de punts disponibles.
  6. Els punts hauran de ser sol•licitats pel participant per mitjà de l’App i haurà de ser efectivament redimit en les 24 hores següents a la petició (durant aquestes 24 hores, els punts es restaran del saldo i es col•locaran a la pestanya “Promocions”). En cas que no s’usin els punts en el termini estipulat, aquests tornaran a estar disponibles en el saldo per a ser bescanviats i s’eliminarà la promoció de la pestanya de “Promocions”.
  7. L’abonament dels punts es gestionarà per mitjà de comunicació a Ribs, que n’autoritzarà, si escau, la devolució.
  8. Els punts generats, ja siguin en establiments o promocions especials, seran ingressats en el compte BIDI del titular de l’App en un termini d’entre 12 hores i una setmana.
  9. No es podran acumular o bescanviar punts a les comandes fetes a través de plataformes de delivery/agregadors.
 6. ASPECTE GENERAL DEL PROGRAMA
  1. Aquestes condicions tenen validesa a partir del moment de la seva publicació.
  2. Ribs es reserva el dret a cancel•lar el programa de punts, modificar-ne les regles i els premis que s’hi ofereixen en qualsevol moment, avisant 15 dies abans a la web de RIBS i/o a través del correu electrònic del titular.
  3. En cas de cancel•lació del programa, els participants disposaran d’un període de 3 mesos per a utilitzar els punts aconseguits fins al moment de la comunicació de la cancel•lació del programa. Passat aquest termini, els punts es consideraran anul•lats.
  4. Ribs no es fa responsable de la impossibilitat de desenvolupar el programa per causes de força major o imposicions legals.
  5. El programa es regirà i interpretarà de conformitat amb el seu propi contingut i amb la legislació espanyola.

Annex I

Política de privacitat

Índex

1. Identificació i dades de contacte del Responsable del tractament.

Foodstation, S.L.U., societat domiciliada a C/ Cerdanya, núm. 10-12, pl. 7, Sant Cugat, Barcelona, CP 08173, amb CIF B-82694241, i telèfon 933 670 000 (d’ara endavant, “Foodstation” o la “Societat“”) és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es tractin a través d’aquesta pàgina web i de l’app. En aquesta clàusula es facilita la informació sobre l’ús que farà la Societat de les teves dades personals.

Així mateix, aquesta Política de Privacitat té per objecte facilitar informació sobre els drets que assisteixen tant l’Usuari registrat com no registrat en virtut del Reglament General de Protecció de Dades (“RGPD”). Si tens qualsevol dubte relatiu al tractament de les teves dades personals, contacta amb la Societat a la següent adreça: lopd@ibersol.com

Així mateix, t’informem que el Grup al qual pertany Foodstation, S.L.U. té un Delegat de Protecció de Dades designat a nivell Grup, amb qui et podràs posar en contacte a través de la següent adreça dpo@ibersol.com.

2. Informació general: descripció de la informació continguda a la política de privacitat.

En aquesta política de privacitat trobaràs una taula que especifica cada un dels diferents serveis que ofereix la Societat.

En aquestes taules informatives se t’informarà sobre:

 • Les finalitats del tractament de les teves dades personals, això és, el motiu pel qual la Societat tracta les teves dades personals.
 • Les bases legals que permeten el tractament de dades per part de la Societat per a cada una de les finalitats indicades.
 • La possible comunicació de les teves dades a tercers, així com la causa d’aquesta comunicació. A aquests efectes, t’informem que cedim les teves dades personals a tercers tret que hi hagi una obligació legal (Hisenda Pública, Jutges i Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat, OCU…) o expressament ho indiquem a la taula que figura a continuació. D’altra banda, podran tenir accés a les teves dades personals els encarregats del tractament de la Societat, és a dir, els prestadors de serveis que hagin d’accedir a les teves dades personals per al desenvolupament de les seves funcions. Els prestadors de serveis que accedeixen a les teves dades personals, amb caràcter general, es dediquen als sectors de sistemes d’informació, tecnologia i transport. A la taula que figura a continuació s’indicaran els altres sectors en virtut dels quals els prestadors de serveis de la Societat han d’accedir a les teves dades personals.

  T’informem que pots sol•licitar més detall d’informació respecte dels destinataris de les teves dades enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@ibersol.com, indicant el tractament concret sobre els destinataris dels quals voldries informació.

 • L’existència de potencials transferències internacionals de dades
 • El termini de conservació de les dades que ens facilitis. A aquests efectes t’informem que conservem les teves dades personals durant tota la vigència de la relació contractual o per un període superior si així ens ho has autoritzat. Així mateix, t’informem que posteriorment les teves dades romandran bloquejades per a l’atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals, pels terminis que legalment determini cada normativa que resulti d’aplicació.

3. Informació necessària i actualitzada

Tots els camps que apareguin assenyalats amb un asterisc (*) en els formularis que se’t facilitin seran d’obligat emplenament, de manera que l’omissió d’algun d’ells podria comportar la impossibilitat que se’t puguin facilitar els serveis sol•licitats. Hauràs de proporcionar informació verídica, i quedarà prohibit l’ús d’àlies o mitjans per ocultar la teva identitat, tret dels casos en els quals el mateix formulari et sol•liciti de manera expressa la creació d’un nom d’usuari, nick o àlies.

És indispensable que resguardis en tot moment els números de referència, contrasenyes i codis d’accés que creïs o et siguin proveïts. Seràs l’únic responsable en cas d’ús, autoritzat o no, del teu compte personal, i en aquest sentit et compromets a fer un ús diligent d’aquesta informació, a no posar-la a disposició de tercers, i a comunicar-ne la pèrdua o robatori.

Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, hauràs de comunicar a la Societat, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les teves dades de caràcter personal que es vagin produint a través del següent correu electrònic lopd@ibersol.com Així mateix, podràs actualitzar les teves dades personals a través de la teva àrea privada.

Així mateix, en clicar sobre el botó “Accepto” (o equivalent) incorporat en els esmentats formularis, declares que la informació i les dades que ens has facilitat a través d’ells són exactes i veraces.

4. Exercici dels teus drets

T’informem que podràs exercir els següents drets:

 1. dret d’accés a les teves dades personals per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb elles;
 2. dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
 3. dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible;
 4. dret a sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa. En aquest cas, podrem conservar les dades bloquejades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 5. dret d’oposició al tractament de les teves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades a la taula inclosa a l’apartat 5 sigui l’interès legítim. La Societat deixarà de tractar les teves dades tret que tingui un interès legítim imperiós o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions
 6. dret a portabilitat de les teves dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades a la taula inclosa a l’apartat 5 sigui l’existència d’una relació contractual o el teu consentiment.
 7. dret a revocar el consentiment atorgat a la Societat per al tractament de les teves dades


Podràs exercir els teus drets en qualsevol moment i de forma gratuïta enviant un correu electrònic a lopd@ibersol.com indicant el dret que desitges exercir i les teves dades identificatives.

D’altra banda, t’informem que tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si consideres que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte del tractament de les teves dades personals.

5. Informació detallada dels tractaments fets per servei

Finalitat del
tractament
Base Legal Destinataris Transferències
internacionals
Termini de
conservació
Gestió de la relació contractual amb vostè que inclou:
-Creació, gestió i modificació del seu compte de client;
-Proporcionar-li els productes o serveis que sol•liciti;
-Tramitar les transaccions de pagament.
-Tramitació de descomptes i promocions
-Acumulació i redempció de punts,
Gestió de la relació contractual: la prestació dels serveis sol•licitats a la Societat. Es cediran les teves dades personals internament, a societats del grup i als nostres franquiciats per tal de poder dur a terme la finalitat d’aquest tractament i els indicats a apartat 2 d’aquesta Política.
Les categories de prestadors de serveis que podrien accedir a les teves dades es troben l`apartat 2 d’aquesta Política.
No es faran transferències internacionals. Durant la relació contractual
Enviament de comunicacions comercials i promocionals. El seu consentiment. No se cediran les teves dades personals a cap tercer tret dels indicats a apartat 2 d’aquesta Política.
Es facilitarà l’accés a prestadors de serveis addicionals als indicats a l`apartat 2, que siguin proveïdors de serveis de mailing i màrqueting digital.
No es faran transferències internacionals. Fins que vostè es doni de baixa o després d’un període d’inactivitat amb nosaltres de 2 anys.

6. Seguretat

La Societat ha implementat i manté les nivells de seguretat exigits pel RGPD per protegir les dades de caràcter personal dels usuaris davant les pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades. Tanmateix, la transmissió d’informació a través d’Internet no és totalment segura; per això, i malgrat que la Societat fa els millors esforços per protegir les dades dels usuaris, no pot garantir-ne la seguretat durant el trànsit fins al lloc Web i/o l’App. Per tant, tota la informació que facilitis, s’enviarà pel teu compte i risc. Una vegades rebudes les teves dades, la Societat utilitzarà rigorosos procediments i funcions de seguretat per impedir qualsevol accés no autoritzat.

7. Confidencialitat

Les dades personals que puguem aconseguir a través del lloc Web i/o l’App o per mitjà de les diferents comunicacions que mantinguem amb tu seran tractades amb confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret respecte d’aquestes d’acord amb el que s’estableix a la legislació vigent aplicable.

8. Menors

Els menors de 14 anys no podran usar els serveis disponibles a través del lloc Web i/o l’App sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través del lloc Web i/o de l’App pels menors al seu càrrec, incloent-hi l’emplenament dels formularis amb les dades personals d’aquests menors i la marcació, si escau, de les caselles que els acompanyen. En aquest sentit, i en la mesura en què la Societat no té capacitat per controlar si els usuaris són o no menors d’edat, s’adverteix que hauran de ser els pares i tutors els qui habilitin els mecanismes necessaris per evitar que els menors accedeixin al lloc Web i/o a l’App i/o facilitin dades de caràcter personals sense la seva supervisió. La Societat no admetrà cap responsabilitat al respecte.

9. Actualizació de la política de privacitat

És possible que s’hagi d’actualitzar aquesta Política de Privacitat, per això cal que revisis aquesta política periòdicament i, si és possible, cada vegada que accedeixis al lloc Web i/o a l’App amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre el tipus d’informació recopilada i el seu tractament. Pots trobar la Política de Privacitat al peu del lloc Web o bé a través de l’App. No obstant això, et comuniquem qualsevol modificació d’aquesta política de privacitat que afecti el tractament de les teves dades personals.

La Política de Privacitat entre en vigor a data 20 de gener de 2023.