Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences

Avís legal

Sheriff

L’accés a la web de Foodstation, SLU, www.ribs.es, (titular dels drets d’ús de la marca RIBS) i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que s’hi contenen comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest Avís Legal.Per això li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si hi vol accedir i fer ús de la informació i els serveis que s’ofereixen des de la web de Foodstation SLU (d’ara endavant, Foodstation).

Validesa de la informació

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.Aquestes condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització.Foodstation es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment. En aquest cas, entraran en vigor des que es publiquin i seran aplicables a tots els usuaris de la web des d’aquella data. La informació continguda pot tenir incorreccions o errors.

Els continguts de la web, en especial les referències informatives i publicitàries, tret que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant.Foodstation es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcial o totalment els actuals continguts de la web quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir-ne l’accés de forma temporal o permanent.

Propietat intel•lectual i industrial

La web de Foodstation, les pàgines que inclou i la informació o elements que s’hi contenen, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel•lectual o industrial, dels quals Foodstation és titular o legítima llicenciatària.

Foodstation no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts a les pàgines de la web de Foodstation quan la titularitat d’aquests no correspongui a aquesta o a alguna de les empreses del Grup al qual pertany.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, a través de qualsevol suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent

No obstant, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar i fer còpia d’aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel•lectual o industrial de Foodstation. En especial, no podrà alterar-los, modificar-los o suprimir-los ni total ni parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de Foodstation o de qualsevol de les empreses del Grup al qual pertany.L’usuari que fa la descàrrega de continguts és responsable del seu ús.

Queda prohibit, llevat dels casos que expressament autoritzi Foodstation, establir enllaços, textos d’ancoratge o enllaços, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de Foodstation diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l’adreça URL https://www.ribs.es, o la que la substitueixi en un futur, així com presentar les pàgines web de Foodstation o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’altra persona, empresa o entitat.Queda a discreció de Foodstation restringir o limitar l’accés a determinats continguts o usuaris registrats.

Responsabilitats

L’usuari serà l’únic responsable dels actes o omissions que s’hagin fet amb el seu compte. Foodstation no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a les pàgines de la web de Foodstation, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Foodstation no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de la web de Foodstation per mitjà d’enllaços, textos d’ancoratge o enllaços, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi per mitjà d’enllaços, textos d’ancoratge o enllaços a la web de Foodstation o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de Foodstation, excepte autorització expressa d’aquesta.

Foodstation no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tot tipus, productes i serveis que terceres persones o entitats puguin oferir o prestar a la seva web, encara que pertanyin al seu mateix Grup econòmic, i en especial pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que vinculats a això es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il•lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (vii) en general l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d’aplicació.

Foodstation tampoc no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïdes per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions, o por qualsevol altra causa aliena al control de Foodstation; (ii) intromissions il•legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de Foodstation; (v) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

FOODSTATION, S.L.,

C/ Cerdanya, núm. 10-12, pl. 7, Sant Cugat, Barcelona, CP 08173
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona,
al Tom 34749 foli 138 Full B-248877 Inscripció 13a
CIF: B-82.694.241